Lokatie:
 
Gelegenheid:
 
Datum:
 
Tijdstip:
Alkmaar: Buurtcentrum de Rekere
 
Gezellige middag voor ouderen.
 
18-05-2019
 
14:00 tot 16:00
Samen verder is een samenwerking tussen  Zonnebloem Huiswaard, Rode kruis Alkmaar, Wonen Plus, Service punt, de Wering, Platform voor de vrijwilligers in de Zorg& Welzijn, onder eindverantwoording van Wijkvereniging Huiswaard, met als doelstelling de individuele activiteiten van de verschillende partijen voor ouderen en mindervaliden in gezamenlijk verband door te zetten en uit te breiden.
In het kader van het geven van een gezellige middag is MiXXt ingeschakeld om deze muzikaal te vervolmaken, dit alles vindt plaats op 18 Mei om 14:00 tot 16:00 uur in Buurtcentrum de Rekere aan de Drechterwaard 16 in Alkmaar. De kosten om dit mee te beleven zijn 5 euro 50 en dat is inclusief een kop koffie. Heel veel zin om de mensen een mooie middag te bezorgen. liefs MiXXt.